">
وينه ي كاري كاتير
وينه ي جولاو
وينه ي ئايني
وينه ي فيسبوك
وينه ي جوان
وينه ي خؤشه ويستي
وينه ي سه ير
وينه ي كجى جوان

pacman, rainbows, and roller s